E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Tomáš Halík: Cirkev by mala byť imunitným systémom spoločnosti

tomáš halík v bratislave„Mnohí ľudia Cirkev opúšťajú. Neopúšťajú ju preto, že sa spreneveria Kristovi, ale to, že podoba kresťanstva, ktorú majú pred sebou, nie je dostatočne autentická, vierohodná,“ povedal nositeľ Templetonovej ceny, teológ a kňaz profesor Tomáš Halík počas prednášky na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. „Mne sa zdá, že kresťanstvo zažíva siestu. Možno sa má prebudiť do popoludnia kresťanstva a nabrať nový dych.“

Zaplnená aula teologickej fakulty v Bratislave si v utorok 19. novembra 2019 vypočula prednášku profesora Tomáša Halíka o troch ekleziologických modeloch Cirkvi. Prvý model predstavuje Cirkev ako Boží ľud kráčajúci dejinami, ktorý ukazuje dynamiku a stály pohyb. Ľud – učeníci Krista – je stále ešte len na ceste a nie v cieli. 

tomáš halík v bratislave

Druhým modelom je Cirkev ako škola kresťanskej múdrosti. Profesor Halík zdôraznil, že ľudia majú často razantné názory o náboženstve či viere, no bez akýchkoľvek poznatkov a skúseností. Nazýva to náboženským analfabetizmom, ktorý je viditeľný aj medzi kresťanmi samotnými. „Něcismus je najrozšírenejšie náboženstvo v našom priestore. Tu prichádza úloha teológov, aby interpretovali, čo je to „niečo“. Farnosti či fakulty by mali byť školami kresťanskej múdrosti, kde sa bude hľadať pravda. Cieľom by mali tri veľké kresťanské cnosti: viera, nádej a láska. Viera je určitý existenciálny postoj, ktorý má svoju etickú či intelektuálnu stránku.“

tomáš halík v bratislave Napokon je tu tretí ekleziologický model, ktorý často uvádza aj pápež František: Cirkev ako poľná nemocnica. Podľa Halíka sa takáto Cirkev neizoluje od okolitého sveta, ale neváha obväzovať rany. „Poľná nemocnica by mala robiť diagnostiku, prevenciu, terapiu a rekonvalescenciu. Cirkev by mala byť imunitným systémom spoločnosti. Každý máme v sebe zhubné bunky, ale imunitný systém je na to, aby nás ochránil. K tomu náleží pred-evanjelizácia: snažiť sa o prirodzené hodnoty v spoločnosti ako vernosť či solidarita. K tomu nepotrebujeme zbožnú rétoriku, ale ide o praktické kresťanstvo,“ vyhlásil prof. T. Halík.

Prečo prišiel prof. Tomáš Halík na univerzitu práve v týchto dňoch? Podľa Lukáša Jeníka patrí k misii jezuitskej Teologickej fakulty Trnavskej univerzity okrem poctivej intelektuálnej práce aj niečo viac, a to aktívne zmierovanie polarizovanej spoločnosti cez dialóg. 

tomáš halík v bratislave

"Kritické myslenie a racionálna diskusia sú dôležitými zložkami dialógu, no nie jedinými. Dialóg si vyžaduje viac než len predstavu o svojej pravde, ktorú presadíme rozumom. Dialóg si vyžaduje predovšetkým schopnosť počúvať," vysvetlil L. Jeník. "Vo svojej prednáške Budúcnosť Cirkvi: Tri ekleziologické modely sa prof. Tomáš Halík snažil študentom a verejnosti priblížiť podobu Cirkvi a katolicity, ktorá nie je úzkoprsým katolicizmom – ďalším -izmom v množine, ale Cirkvou vydávajúcou sa za hranice, oslovujúcou hľadajúcich a predovšetkým: inkluzívnym, nie exkluzívnym spoločenstvom," doplnil L. Jeník.

 Celú prednášku T. Halíka si môžete vypočuť v zázname na webe .týždňa.