Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Testovanie v rámci projektu AHELLO - zmena termínu z 9.5. na 7.5. 2012

Zdroj: 
Pedagogické oddelenie

Trnavská univerzita v Trnave sa zapojila do významného medzinárodného projektu AHELLO (The  Assessment of Higher Education Learning Outcomes) organizovaného OECD a podporovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projektu sa zúčastňuje niekoľko sto univerzít zo 17 štátov sveta a  15 univerzít na Slovensku.
V rámci tohto projektu bude na TU 7.5.2012 realizované anonymné testovanie 200 študentov končiacich vysokoškolské štúdium prvého stupňa (Bc.) v dennej aj externej forme štúdia, vybraných štatistickým programom.
Cieľom projektu je získať informácie o štruktúre a úrovni vysokoškolských systémov jednotlivých účastníckych štátov a najmä vyskúšať nové metódy merania schopností študentov vyvinuté v zahraničí. Meranie schopností je nezávislé od kultúrneho kontextu, študijného odboru a ďalších lokálnych špecifík.

Kontaktná osoba pre projekt:
doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.,
prorektorka TU pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov