Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Testovanie v rámci projektu AHELLO 7.5.2012 - výsledky

Zdroj: 
Pedagogické oddelenie

Trnavská univerzita v Trnave sa zapojila do významného medzinárodného projektu AHELLO (The  Assessment of Higher Education Learning Outcomes) organizovaného OECD a podporovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Projektu sa zúčastňujú univerzity zo 17 štátov sveta a  15 univerzít na Slovensku.

Cieľom projektu je získať informácie o štruktúre a úrovni vysokoškolských systémov jednotlivých účastníckych štátov a najmä testovať nové metódy merania schopností študentov vyvinuté v zahraničí. Meranie schopností je nezávislé od kultúrneho kontextu, študijného odboru a ďalších lokálnych špecifík.

V rámci tohto projektu bolo na Trnavskej univerzite 9.5.2012 realizované testovanie študentov končiacich vysokoškolské štúdium prvého stupňa v dennej forme štúdia. Z celkového počtu 200 anonymne vybraných študentov sa testovania zúčastnilo 123 študentov zo všetkých fakúlt Trnavskej univerzity, čo v percentuálnom vyjadrení predstavuje 61,5 % z celkového počtu vybraných študentov.

Filozofická fakulta 29
Pedagogická fakulta 30
Fakulta zdravotníctva a siciálnej práce 23
Teologická fakulta  4
Právnická fakulta 37
Spolu 123

doc. PhDr. Ľubica Ilievová, PhD.,
prorektorka TU pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov
koordinátorka projektu za TU