Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Teologická fakulta TU na svetovom stretnutí rektorov a dekanov jezuitských univerzít

Viac ako 300 účastníkov z 200 vysokoškolských jezuitských inštitúcií sa 8. – 12. júla 2018 zúčastnilo tretieho svetového stretnutia rektorov a dekanov jezuitských univerzít a fakúlt. Stretnutie s názvom „Transforming our world together“ sa konalo v španielskom Bilbau, na jezuitskej univerzite Deusto.

Nad súčasnými výzvami, ktorým čelia vysokoškolské vzdelávacie inštitúcie ako aj súčasný svet, sa vo svojich prednáškach zamýšľali kardinál Gisanfranco Ravasi, kardinál Giuseppe Versaldi, politický mysliteľ a hinduista Pankaj Mishra a ekonómom Gaël Giraud SJ. Okrem iných, boli zúčastnení  i generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej Arthuro Sosa SJ, španielsky kráľ Filip VI. premiér autonómnej Baskickej vlády Iñigo Urkulla a viacerí politickí predstavitelia.

Okrem hlavných prednášok boli účastníci rozdelení do šiestich debatných panelov: Univerzity podporujúce kvalitné líderstvo, civilné a politické vodcovstvo, ekonomická a environmentálna spravodlivosť, vzdelávanie tých, ktorí sú na okraji spoločnosti a chudobných, medzi náboženský dialóg, spolupráca a vzájomné pochopenie a mier a zmierenie.
Rečníci vo svojich príhovoroch zdôraznili celostnú humanistickú intelektuálnu tradíciu ako aj politickú a sociálnu úlohu jezuitskej vzdelávacej inštitúcie.

Výsledok stretnutia poukazuje na to, že Jezuitská vzdelávacia inštitúcia má v prvom rade poskytovať kvalitné vzdelávanie ľuďom, ktorí sú na okraji spoločnosti ako aj imigrantom, keďže sociálna nespravodlivosť je silne prepojená s nedostatkom kvalitného vzdelávania. Preto aj prvoradým zámerom jezuitského vysokoškolského vzdelávania je formácia ľudí, ktorí budú slúžiť iným. Univerzita sa tak stáva projektom sociálnej transformácie.

Zdroj: Miloš Lichner, SJ, tkkbs.sk