Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Teologická fakulta podporuje kresťanskú umeleckú tvorbu

Na Teologickej fakulte prebieha výstava slovenského výtvarníka a pedagóga Vladimíra Kordoša. Dielom, ktoré vzniklo v roku 1980, autor reaguje na predlohu - Návrat márnotratného syna od Rembrandta Van Rijna z roku 1636. Spolu s ďalšími výtvarníkmi sa sami stali živými aktérmi obrazu - vytvorili oživený obraz (tzv. living picture, tablaux vivant), v ktorom sprítomnili Rembrandtov obraz, a tým aj slová podobenstva. Výsledkom sú štyri fázy príbehu zaznamenané fotografom Jánom Krížikom.

Výstava je súčasťou dlhodobého cyklu Teologickej fakulty TU, ktorý inicioval dekan, doc. Miloš Lichner SJ. Predstavuje dielo profesionálnych výtvarníkov, ktorí v tvorbe reflektujú kresťanské posolstvo, na akademickej pôde. Výstava potrvá do 21. novembra 2018 a je otvorená v pondelok až piatok od 9:00 do 17:00 hod.

Zdroj: TK KBS