Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Te Deum 2019

Pri príležitosti ukončenia akademického roku 2018/2019 sa 9. mája 2019 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa konala slávnostná svätá omša Te Deum. Hlavným celebrantom bol Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, ktorý v homílii pripomenul jezuitské korene Trnavskej univerzity a logo univerzity, ktoré nesie pečať najväčšieho Učiteľa. Prítomných povzbudil k viere a rozlišovaniu dobra od zla. Na záver sa osobitne poďakoval rektorovi Trnavskej univerzity Marekovi Šmidovi za osem rokov jeho funkcie a daroval mu ikonu Trnavskej Panny Márie. Marek Šmid sa poďakoval za dobrú spoluprácu s arcidiecézou i pánom arcibiskupom a uviedol, že slávnosť omše Te Deum vníma ako poďakovanie a uznanie intervencie Boha v osobnom živote, ako aj v živote univerzity počas celých ôsmych rokov jeho pôsobenia ako rektora. Dodal, že poďakovanie býva začiatkom nádejnej cesty, nie jej ukončením.