Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Teologická fakulta pozýva na univerzitu tretieho veku. Prihláste sa do 15. septembra

Okrem Trnavy, kde je možné študovať jazyky, právo či psychológiu, pozýva na Univerzitu tretieho veku aj teologická fakulta pôsobiaca v Bratislave. Prihláste sa ešte do 15. septembra 2020. 

Univerzita tretieho veku Bratislava: okrem základných programov aj špecializácie

Uchádzači si môžu vybrať z trojročných základných vzdelávacích programov, ktorými sú Božie slovo – vierouka, liturgia a sviatosti – aktuálny problém teológie a napokon cirkevné dejiny a morálna teológia.

Navyše sú k dispozícii viaceré špecializácie, napríklad duchovné cvičenia, cirkevní otcovia, vybrané kapitoly cirkevného práva, mystika alebo úvod do kresťanskej filozofie. Na výber nechýbajú ani židovsko-kresťanské štúdiá, ktoré sa realizujú v rámci niekoľkoročného projektu Otvárame dvere. Je to spoločné dielo Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Židovského kultúrneho inštitútu. „Máme spoločné hebrejské spisy, ktoré nazývame Starý zákon. Čítame ich inou optikou, my ich ako kresťania čítame cez smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ale úcta a láska k týmto svätým textom je nám spoločná,“ hovorí prorektor Trnavskej univerzity profesor Miloš Lichner SJ. „V centre jezuitskej spirituality je snaha o dialóg a som rád, že som našiel ľudí, ktorí radi vstupujú do dialógu.“

Ak vás zaujala možnosť študovať na Univerzite tretieho veku Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, máte viac ako 40 rokov a ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie s maturitou, neváhajte sa prihlásiť do 15. septembra 2020 prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete na webstránke UTV

Všetko, čo potrebujete vedieť o Univerzite tretieho veku na teológii v Bratislave

Dĺžka základného štúdia sú 3 roky a špecializácie podľa zvoleného vzdelávacieho programu 1-3 roky. Vyučovanie prebieha formou prednášok spravidla 10-krát za semester vždy popoludní pravidelne v tom istom čase. Prednášky pre študentov UTV v maďarskom jazyku sú v sobotu.

Prednášky začínajú začiatkom októbra v zimnom semestri a v marci v letnom semestri. Po ukončení termínu podávania prihlášok bude študentovi zaslaná pozvánka na zápis a prvú prednášku.

Zápis je v októbri v termínoch podľa jednotlivých odborov. Študent môže štúdium kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť, nie je podmienkou absolvovať celé 3-ročné štúdium.

Po ukončení štúdia univerzita vydá osvedčenie o absolvovaní štúdia na UTV. 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať koordinátorku UTV v Bratislave p. Miroslavu Fabiánovú. Pokiaľ máte záujem študovať priamo v Trnave, vyberte si zo širokej ponuky Univerzity tretieho veku TU

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!