Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Študujeme v každom veku. Teologická fakulta pozýva na univerzitu tretieho veku

Okrem Trnavy, kde je možné študovať jazyky, právo či psychológiu, pozýva na Univerzitu tretieho veku aj teologická fakulta pôsobiaca v Bratislave.

Univerzita tretieho veku Bratislava: okrem základných programov aj špecializácie

Uchádzači si môžu vybrať z trojročných základných vzdelávacích programov, ktorými sú Božie slovo – vierouka, liturgia a sviatosti – aktuálny problém teológie a napokon cirkevné dejiny a morálna teológia.

Navyše sú k dispozícii viaceré špecializácie, napríklad duchovné cvičenia, cirkevní otcovia, vybrané kapitoly cirkevného práva, mystika alebo úvod do kresťanskej filozofie. Na výber nechýbajú ani židovsko-kresťanské štúdiá, ktoré sa realizujú v rámci niekoľkoročného projektu Otvárame dvere. Je to spoločné dielo Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave a Židovského kultúrneho inštitútu. „Máme spoločné hebrejské spisy, ktoré nazývame Starý zákon. Čítame ich inou optikou, my ich ako kresťania čítame cez smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, ale úcta a láska k týmto svätým textom je nám spoločná,“ hovorí prorektor Trnavskej univerzity profesor Miloš Lichner SJ. „V centre jezuitskej spirituality je snaha o dialóg a som rád, že som našiel ľudí, ktorí radi vstupujú do dialógu.“

Ak vás zaujala možnosť študovať na Univerzite tretieho veku Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, máte viac ako 40 rokov a ukončené aspoň stredoškolské vzdelanie s maturitou, neváhajte sa prihlásiť do 15. septembra 2020 prostredníctvom prihlášky, ktorú nájdete na webstránke UTV

Všetko, čo potrebujete vedieť o Univerzite tretieho veku na teológii v Bratislave

Dĺžka základného štúdia sú 3 roky a špecializácie podľa zvoleného vzdelávacieho programu 1-3 roky. Vyučovanie prebieha formou prednášok spravidla 10-krát za semester vždy popoludní pravidelne v tom istom čase. Prednášky pre študentov UTV v maďarskom jazyku sú v sobotu.

Prednášky začínajú začiatkom októbra v zimnom semestri a v marci v letnom semestri. Po ukončení termínu podávania prihlášok bude študentovi zaslaná pozvánka na zápis a prvú prednášku.

Zápis je v októbri v termínoch podľa jednotlivých odborov. Študent môže štúdium kedykoľvek prerušiť alebo ukončiť, nie je podmienkou absolvovať celé 3-ročné štúdium.

Po ukončení štúdia univerzita vydá osvedčenie o absolvovaní štúdia na UTV. 

V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať koordinátorku UTV v Bratislave p. Miroslavu Fabiánovú. Pokiaľ máte záujem študovať priamo v Trnave, vyberte si zo širokej ponuky Univerzity tretieho veku TU

foto: Trnavská univerzita/Barbora Likavská

 

 

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!