Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Anketa: Študenti môžu vyjadriť svoju spokojnosť s kvalitou výučby aj v letnom semestri 2019/2020

Milé študentky, milí študenti,

od 1. 6. do 30. 6. 2020 Vám opäť ponúkame možnosť anonymne sa vyjadriť v ankete hodnotiacej výučbu predmetov v letnom semestri akademického roka 2019/2020. Máte možnosť ohodnotiť prácu svojich pedagógov, obsahovú náplň jednotlivých predmetov, rozsah ich výučby, ako aj spôsob výučby počas dištančnej formy vzdelávania.

Okrem predmetovej ankety spúšťame v tomto istom termíne (od 1. 6. do 30. 6. 2020) tiež anketu spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnym vybavením. Táto anketa je zameraná na zisťovanie spokojnosti s poskytovaným študijným programom, možnosťou komunikácie s nepedagogickými zamestnancami, so stravovacími a ubytovacími službami, dostupnosťou knižnice, Centra podpory študentov, s materiálnym a technickým zabezpečením výučby, čiže na celkovú spokojnosť s kvalitou štúdia a so zázemím poskytovaným počas štúdia.

Nenechajte si túto príležitosť ujsť! Študentské ankety sú prístupné vo Vašom študentskom rozhraní systému MAIS.

Nebojte sa, vyhodnotenie ankiet je anonymné a nikto nebude nijakým spôsobom zisťovať Vašu identitu. Výsledky sú pre nás, ale aj pre Vás dôležité a môžu nám pomôcť v zlepšovaní našej práce a k skvalitneniu Vášho štúdia. Máte možnosť ovplyvniť aj tvorbu študijných programov. Je preto potrebné, aby sa Vás zapojilo čo najviac. Otázok nie je veľa, aj slovné hodnotenie môže byť stručné, takže Vám to veľa času nezaberie.

Vaše vyjadrenia a názory pozorne sledujeme a vyhodnocujeme, ich spracovanie uvádzame vždy v sekcii „Vnútorný systém kvality“ na stránkach jednotlivých fakúlt.

Ďakujeme za Vaše názory a podnety!

 

         S úctou

                                               Zuzana Nevolná

                        prorektorka pre vzdelávanie, akreditáciu a kvalitu