Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Students to students

Katedra verejného zdravotníctva sa každoročne zúčastňuje medzinárodného projektu "Students to students". Študenti Trnavskej univerzity a zdravotníckeho manažmentu zo Scrantonskej univerzity 10. mája 2018 prednesú výsledky svojho ďalšieho výskumu. Tentokrát v programe Global public health issues predstavia pohľady na špecifické problémy zdravotníctva v USA a EÚ.