Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Študenti TU začali školský rok s otvoreným srdcom

Trnavská univerzita v Trnave v spolupráci so Slovenským Červeným krížom a Národnou transfúznou službou SR aj tento rok zorganizovala kampaň pod názvom „Študentská kvapka krvi“. Jedným z jej cieľov je nielen šíriť myšlienku darcovstva krvi, ale aj „výchovy“ k darcovstvu krvi.

Mobilný odber krvi sa uskutočnil 25. septembra 2019 v Študentskom domove Petra Pazmáňa. V rámci tejto dobročinnosti študenti (prevažne z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, ale i z Pedagogickej fakulty a zamestnanec Filozofickej fakulty), darovali nie kvapku, ale litre svojej vzácnej životodárnej tekutiny, čím značne prispeli k záchrane životov tých, ktorí to potrebujú.

Trnavská univerzita oceňuje tento nezištný skutok svojich študentov a slovami rektora vyjadruje srdečnú vďaku všetkým tým, ktorí mohli a pomohli: "Milí študenti, reagujem bezprostredne po tom, čo sa ku mne dostala informácia, že aj tohtoročná Študentská kvapka krvi sa stretla s Vašou priaznivou odozvou. Darcovstvo krvi je nepochybne jednou z podôb ľudskosti a výrazom elementárnej ľudskej solidarity. Napĺňa ma hrdosťou, že tieto hodnoty rezonujú medzi Vami tu u nás, na pôde našej alma mater. Úprimne Vám za to ďakujem." René Bílik, rektor.