E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Študent pedagogickej fakulty vymyslel antikameru

Ivan Iľko Doktorand Ivan Iľko sa zúčastnil Študentskej podnikateľskej ceny s antikamerou, ktorej cieľom je zvýšiť ochranu súkromia používateľov internetu. Podnikanie je preňho príležitosťou na sebarealizáciu, vzdelávanie a napredovanie.

Zvyšuje environmentálne povedomie žiakov

Aká je vaša študentská dráha?

Moja študentská dráha po absolvovaní magisterského štúdia v odbore učiteľstvo biológie a chémie na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ešte neskončila. Od roku 2019 som nastúpil na doktorandské štúdium, počas ktorého sa venujem vplyvu edukačných aktivít realizovaných v projekte Školy bez pesticídov na kognitívne a afektívne výsledky environmentálneho vzdelávania žiakov, ktoré by mohli mať významný vplyv na zníženie intoxikácii spôsobenými neopatrnou manipuláciou s pesticídmi. Moja práca sa zameriava na zvýšenie environmentálneho povedomia žiakov a implementáciu problematiky pesticídov do vzdelávania. 

Prečo ste sa prihlásili do Študentskej podnikateľskej ceny?

Myšlienku prihlásiť sa do Študentskej podnikateľskej ceny roka 2019 som dostal počas šoférovania, keď som v rádiu počul reklamu na túto súťaž. Snažím sa riadiť vlastným pravidlom, ktorého zmysel tkvie v neustálom vzdelávaní sa a prijímaní príležitostí, ktoré sa mi ponúkajú. Niekedy je tých príležitostí viac, ako je na prvý pohľad zvládnuteľné, avšak vždy sa mi oplatilo prekonať sa a prijať ich všetky.

Antikamera mení tvar v teplej vode 

Prišli ste tam s antikamerou. O čo ide?

V mojej spoločnosti sa zaoberáme popularizáciou bezpečného používania internetu, ako aj výrobou produktu slúžiaceho k ochrane súkromia užívateľov. Náš produkt sa nazýva antikamera, je to štýlový ochranný kryt na webkameru, aktuálne dostupný v desiatich farebných variáciách. Takisto ponúkame možnosť potlače antikamery. Vďaka strategickému umiestneniu antikamery v strednej časti obrazovky laptopu môže byť logo akejkoľvek spoločnosti stále na očiach.

Antikamera sa vždy postará o to, aby webkamerou nebolo možné zaznamenávať akýkoľvek obraz odohrávajúci sa pred počítačom zabezpečeným týmto zariadením. Antikamera sa vďaka svojmu tvaru dokonale prispôsobí väčšine zariadení dostupných na našom trhu, pričom sa jednoducho obsluhuje.

Využitie PLA biodegradovateľného materiálu neuľahčuje len akceptovateľnosť prírodou, tiež ponúka výhodu tvarovateľnosti, ktorú spotrebiteľ dosiahne umiestnením výrobku do teplej vody. Teplá voda vyvolá jednoduchú tvarovateľnosť materiálu a spotrebiteľ si môže antikameru prispôsobiť aj na zdanlivo neprispôsobiteľné zariadenia. Antikamera stvrdne na svoju pôvodnú tvrdosť niekoľko sekúnd po vybratí z teplej vody. Tvar, ktorý ste antikamere dali ostane po stvrdnutí nezmenený.

V prípade, že sa rozhodnete antikameru použiť na iné zariadenie, vložíte ju opäť do teplej vody a dosiahnete tým jej pôvodný tvar. Tvarovateľnosť antikamery nemá takmer žiadne obmedzenia.

antikamera

Mysleli ste aj na životné prostredie pri výrobe antikamery?

Pri výbere materiálu sme prioritne dbali na posun k ochrane životného prostredia a prikloneniu sa k tzv. obehovej ekonomike (circular economy). Práve preto sme za materiál zvolili bioplast, konkrétne kyselinu polymliečnu – PLA, vyrobenú fermentáciou cukrov z obnoviteľného zdroja. Ďalej sme držiteľom ochrannej známky "Zelený bod", ktorý je prejavom zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Registrovaná obchodná známka Zelený bod je známa vo viac ako 30 európskych krajinách a v Kanade. Vo všetkých krajinách je prejavom zodpovedného prístupu spoločnosti, výrobcu alebo distribútora k životnému prostrediu a separovaného odpadu v mestách a obciach. S ohľadom na životné prostredie sme pristupovali aj pri tvorbe nášho obalu, ktorý pozostáva z papiera a má zaujímavé otváranie. Tento papier je certifikovaný obchodnou značkou Forest Stewardship Council (FSC), ktorá garantuje, že drevo použité na výrobu produktu pochádza z lesov, ktoré sú dobre a zodpovedne obhospodarované podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a ekonomických štandardov. Pre spotrebiteľa značka FSC predstavuje záruku, že kúpou takéhoto výrobku neprispieva k poškodzovaniu a ničeniu lesných ekosystémov a nepodporuje nelegálnu ťažbu v lesoch. Celý proces výroby a balenia produktu prebieha v Slovenskej republike, preto sme držiteľmi osvedčenia „Vyrobené na Slovensku“.

Má podľa vás antikamera šancu na širšie uplatnenie?

Rýchla doba zameraná na neustále využívanie elektronických zariadení na komunikáciu a zdieľanie informácií so sebou prináša aj riziko straty súkromia. Vplyv hackerov, rôznych počítačových vírusov alebo pocitu z neustáleho sledovania nás znepokojuje stále viac. Na zabránenie nepovoleného sledovania sa často využíva prelepenie webkamery nepriehľadnou lepiacou páskou. Nevýhodou takto zvolenej ochrany vlastného súkromia je, že pri online komunikácii lepiaca páska neumožňuje v prípade potreby jej okamžité a rýchle využívanie, ďalšou nevýhodou tohto podomácky vyrobeného ochranného krytu je to, že zanecháva na povrchu zariadenia lepidlo, ktoré sa ďalej prenáša na zvyšok elektronického zariadenia, pričom to zároveň nepôsobí esteticky. Ďalšou možnosťou ako ochrániť webkameru zariadenia pred útočníkmi z internetu je použitie špeciálneho programu, ktorý uzamkne použitie webkamery heslom a trvale kontroluje možnosť jej použitia na pozadí operačného systému. Toto riešenie si vyžaduje určite znalosti z ovládania počítačových programov, je finančne náročnejšie a stále dáva možnosť hackerom prelomiť zabezpečenie vášho zariadenia. Na základe vyššie uvedených dôvodov si myslím, že antikamera má uplatnenie na každom laptope užívateľov.

antikamera antikamera

V zdravom tele podnikateľský duch 

Očividne vám nechýba podnikateľský duch. Je dôležité, aby boli mladí vedení k podnikaniu?

Študentská etapa života je plná energie a priestoru pre realizáciu nápadov,  ktoré študenti môžu premeniť na podnikateľský plán. Zároveň nás status študenta pomyselne chráni a umožňuje nám učiť sa z vlastných chýb. Myslím si, že byť študentom je ideálny stav pre začatie podnikania. Viesť mladých ľudí k sebarealizácii v akejkoľvek oblasti, podnikanie nevynímajúc, by mala byť prioritná súčasť každej vzdelávacej inštitúcie. Úlohou pedagóga nie je nápady a myšlienky žiakov potláčať, práve naopak, nechať im voľný priebeh a smerovať ich. Som veľmi rád a vďačný za to, že až na pár výnimočných situácií, ktoré ma v konečnom dôsledku len posilnili, môžem povedať, že Trnavská univerzita je ukážkovým príkladom podpory sebarealizácie študentov. 

V čom je podľa vás podnikanie zaujímavé?

Podnikanie pre mňa znamená príležitosť pre sebarealizáciu, vzdelávanie a napredovanie, zároveň mi poskytuje možnosť, vďaka ktorej môžem byť prospešný pre svet okolo seba. Zmysel podnikania vidím v motivácii veci vylepšovať a zdokonaľovať. Takto vidím podnikanie ja.

Aké máte ďalšie životné a podnikateľské plány?

Mojou najväčšou podnikateľskou ambíciou je neustále napredovať, zlepšovať sa a byť prospešný pre spoločnosť. Budem veľmi rád, keď motivujem ďalších ľudí k udržateľnej výrobe a lokálnej produkcii. Moje plány v podnikaní sa neustále vetvia a prispôsobujú možnostiam, ktoré sa mi ponúkajú. Antikamera je len jeden z  projektov, ktorým sa venujem, myslím si, že v podnikaní je dôležité neustále myslieť na vlastnú stratégiu, prispôsobovať ju okolnostiam a byť pripravený. Nesprávna investícia alebo krok vedľa môžu v podnikaní znamenať pracovnú aj osobnú „potopu“. Mojím jediným životným plánom je byť šťastný, tomu prispôsobujem každý krok v osobnom aj pracovnom živote.

foto: archív I. Iľka