Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stretnutie s predsedom vlády SR sa odkladá

Zdroj: 
Kancelária rektora

Stretnutie s predsedom vlády SR, doc. JUDr. Robertom Ficom, CSc., ktoré sa malo uskutočniiť dňa 14.2.2013 o 11:00 hod. v aule Pazmaneum sa prekladá na neskorší termín.

Podujatie sa prekladá z dôvodu mimoriadneho rokovania vlády SR, ktoré v tento deň viedol pán predseda vlády SR.

O stretnutie prejavil záujem veľký počet pedagógov, zamestnancov a študentov, ktorým rektor Trnavskej univerzity vysvetlil dôvody neúčasti očakávaných hostí.

Nový termín stretnutia Vám oznámime dodatočne.

Ďakujeme za porozumenie.