E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stretnutie dekanov a rektorov jezuitských fakúlt a inštitútov

Zdroj: 
Teologická fakulta

V dňoch 21.-23. júna 2013 sa uskutoční stretnutie dekanov a rektorov jezuitských fakúlt a inštitútov v Európe. Približne 25 predstaviteľov jezuitského vysokého školstva sa stretne na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a potom sa účastníci presunú do Exercičného domu Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch.

Na stretnutí sa zúčastní aj John Dardis, SJ, prezident Konferencie európskych provinciálov, a Michael Garanzini, SJ, bývalý prezident Loyola University v Chicagu, ktorého páter Generál Adolfo Nicolás, SJ menoval za sekretára pre vyššie vzdelávanie Spoločnosti Ježišovej. V tejto funkcii má na starosti stredoškolské a vysokoškolské vzdelávanie, ktoré zabezpečuje rehoľa Spoločnosť Ježišova.

Cieľom niekoľkodňového stretnutia, ktoré organizuje Teologická fakulta TU, je prehĺbenie podpory vzájomnej spolupráce jezuitských fakúlt, ako aj príprava anglického programu online vyučovania v rôznych oblastiach teológie, filozofie a sociálnej náuky Cirkvi.