Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stredoškolákom o našej univerzite

Trnavská univerzita odštartovala v školskom roku 2018/2019 ďalšiu sériu svojich prezentácií na výstavách. V septembri 26. a 27. participovala na VI. ročníku Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra, kde bola tento rok rekordná návštevnosť - 5 895 študentov a 111 pedagógov.

O dva týždne vystavovala v Bratislave, na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry na Slovensku. 22. ročník študentského veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC prebiehal 9. - 11. októbra 2018. Záštitu nad veľtrhom prevzali Maroš Šefčovič - podpredseda Európskej komisie, Martina Lubyová - ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR a Marek Šmid - prezident Slovenskej rektorskej konferencie, rektor Trnavskej univerzity.

Úspech oboch prezentácií bol potvrdený vysokým záujmom o humanitné odbory Trnavskej univerzity.