E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Stanovisko TU k uzneseniu vlády SR zo dňa 5.3.2014

Zdroj: 
Kancelária rektora

K uzneseniu vlády Slovenskej republiky zo dňa 5.3.2014, ktorým ukladá ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu zaoberať sa otázkou zlúčenia vysokých škôl v meste Trnava, Trnavskej univerzity a Univerzity sv.Cyrila a Metoda, do jedného vysokoškolského subjektu, poskytuje Trnavská univerzita v Trnave nasledovné stanovisko:

Stanovisko TU v Trnave k uzneseniu vlády SR zo dňa 5.3.2014