Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Spustenie

Kliknite na tlačidlo „Štart“ a z ponuky „Programy“ vyberte „Cisco Systems VPN Client“ a z nej “ VPN Client“.

Spustí sa okno, kde budú zobrazené tie vpn, ktoré máte nakonfigurované. V našom prípade sa naimportuje súbor TRUNI_USR.pcf. V prípade, že ste administrátor a máte vytvorené lokálne práva, môžete používať aj súbor TRUNI_ADMIN.pcf. Ak sa tieto súbory nenaimportovali automaticky, musíte tak vykonať ručne kliknutím na tlačidlo Import alebo pomocou tlačidla „New“ nastaviť kompletnú konfiguráciu. Tento krok však treba konzultovať s vedúcim oddelenia komunikačných sietí, aby ste vedeli korektne zadať overovacie frázy.

Dvojklikom na súbor alebo výberom (vysvietením) správnej VPN a kliknutím na tlačidlo „Connect“ sa spustí prihlasovacie okno, kam zadávate vaše TUID a heslo, ktoré ste si nastavili  na portáli pre správu používateľského účtu v systéme IDM. Ak si toto heslo nepamätáte, môžete si ho obnoviť  podľa postupu na stránke http://www.truni.sk/sk/obnova-zabudnuteho-hesla.
Po ukončení autentifikácie a autorizácie sa nachádzate pripojený v sieti TU a máte prístup ku všetkým zdrojom na univerzite. Samozrejme, že pod pojmom všetkým, sú myslené tie, ku ktorým máte oprávenia.