Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športové dni TU 2014

Zdroj: 
Centrum podpory študentov

Milí priatelia univerzitného športu,

 aj v tomto akademickom roku je koniec zimného semestra v znamení Športových dní Trnavskej univerzity. V 11. ročníku tohto celouniverzitného podujatia prebiehajú súťaže v tradičných športoch - stolný tenis mužov i žien, volejbal (ženy) a futbal (muži).

Bližšie informácie a výsledky jednotlivých súťaží nájdete na stránkach Športových dní TU 2014