Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Športové dni TU 2011

Zdroj: 
Kancelária rektora

Vážení študenti a zamestnanci TU! Aj v tomto akademickom roku sa pod záštitou rektora Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnia zápolenia o univerzitné športové tituly v tradičných športoch -stolný tenis, futbal a basketbal. Program Športových dní TU 2011 - 8. ročník: 21. november 2011 STOLNÝ TENIS 23. november 2011 BASKETBAL (ženy), FUTBAL (muži) Na turnaj mužov a žien v stolnom tenise je potrebné zaslať prihlášku e-mailom na adresu projekty@truni.sk alebo sa prihlásiť u člena organizačného výboru najneskôr do 16.11.2011. Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach http://www.truni.sk/sportove-aktivity.