Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Spolupráca s renomovanými univerzitami v USA

Návšteva delegácie Trnavskej univerzity (apríl 2017) na Scrantonskej univerzite, USA, bola ukončená podpísaním Memoranda o porozumení, ktorým sa predlžuje vzájomná spolupráca o ďalších 5 rokov. Memorandom sú vytvorené podmienky pre vzájomnú výmenu učiteľov a študentov, spoluprácu pri výučbe, ako aj na spoločných výskumných projektoch. Najbližšie, v druhej polovici mája 2017, je naplánované kolokvium študentov verejného zdravotníctva TU so študentami zdravotníckeho manažmentu zo Scrantonu . Mladí výskumníci prednesú výsledky výskumu, kde predstavia pohľady na špecifické problémy zdravotníctva v USA a EU.

 

Okrem spolupráce vo výskume spájajú obidve univerzity spoločné hodnoty, aplikované z jezuitských princípov vzdelávania a formovania osobnosti študentov a pedagógov. Tie sú súčasťou vnútorného systému kvality a sú zamerané predovšetkým na individuálny prístup k študentovi, rozvoj kritického myslenia a angažovanie sa v miestnej komunite. V tomto zmysle ponúka University of Scranton našim učiteľom a študentom účasť na ich aktivitách v miestnej komunite Scrantonu, aj v zahraničí.

 

Ďalšou inštitúciou, s ktorou naša delegácia, vedená prorektorom Marinčákom, pracovala na konkrétnych oblastiach kooperácie, bola verejná univerzita na Floride. University of Central Florida patrí do prvej trojky najväčších univerzít v Spojených štátoch amerických a je spolu so scrantonskou univerzitou lídrom vo vývoji online vzdelávania. Delegácia sa oboznámila so spôsobmi realizácie distančného a tiež kombinovaného prístupu ku výučbe. Aj pri tejto univerzite aktuálne pripravujeme podpis memoranda o porozumení. Zaujímavou ponukou tejto univerzity je poskytnutie zľavy na štúdium pre študentov zo Slovenska do úrovne, ktorú platia študenti z Floridy.

 

Vzájomná spolupráca s obidvoma americkými univerzitami bude pokračovať v tvorbe spoločných modulov dištančných kurzov a tiež v oblasti výučby counselingu – sprevádzania.