Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Spolupráca katedry školskej pedagogiky PDF TU s partnerskou univerzitou

Zdroj: 
Pedagogická fakulta

Aktuálne číslo univerzitného časopisu University of Scranton informuje o spolupráci s členmi katedry školskej pedagogiky v oblasti rozvojovej pomoci
(https://issuu.com/theuniversityofscranton/docs/challenges_spring_2016_issuu).

Zároveň členovia katedry školskej pedagogiky sa pri návšteve Education department univerzity v Scrantone zúčastnili diskusie na školskom úrade Scrantonského správneho celku (Scranton School District), ktorý o tom informuje na svojom webovom sídle (http://www.scrsd.org/apps/news/article/617416). Nadviazali taktiež spoluprácu so St. John's University v New Yorku, kde v sprievode pracovníkov tejto univerzity a  univerzity v Scrantone navštívili inštitúcie raného vzdelávania jednotlivých školských obvodov (https://www.facebook.com/ps360stalbans/).

Pracovníci katedry školskej pedagogiky sa zároveň zapojili do vzdelávacieho procesu na oboch univerzitách, vrátane konzultácií so študentmi doktorandského štúdia.