Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Smútočné oznámenie

Dňa 29. novembra 2017 nás navždy opustil Dr. h. c. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof., rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Posledná rozlúčka sa bude konať 4. decembra 2017 o 15.00 hod. na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave Marek Šmid vyjadruje vo svojom mene i v mene zamestnancov a študentov Trnavskej univerzity úprimnú sústrasť manželke a celej rodine zosnulého. Zároveň vyjadruje sústrasť akademickej obci Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Rektor Jozef Matúš bol vynikajúcim predstaviteľom tejto univerzity a akademického života na Slovensku. Bol dobrým človekom a kolegom, s ktorým mohla naša univerzita zdieľať podobné akademické problémy a úspechy vo vzdelávaní a vedeckej činnosti. Za to mu patrí naša vďaka.

Odpočinutie večné!

Parte