Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Slovenská rektorská konferencia na Trnavskej univerzite

Dňa 13. júla 2017 sa konalo na pôde Trnavskej univerzity v Trnave mimoriadne zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie.

Na zasadnutí boli okrem iného prijaté aj vyjadrenia SRK k zákonným normám upravujúcim oblasť vysokého školstva a k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania.