Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Slávnostné podujatia k 25. výročiu obnovenia činnosti univerzity pokračujú

Pri príležitosti 25. výročia obnovenia činnosti Trnavskej univerzity boli 5. decembra 2017 v aule Pázmaneum slávnostne odovzdané pamätné listiny zamestnancom, ktorí pracujú na univerzite viac ako dvadsať rokov. Podujatie oficiálne otvoril prorektor univerzity Vladimír Rábik, ďakovný príhovor predniesol rektor univerzity Marek Šmid. Spoločenské stretnutie pokračovalo prezentáciou Mariána Manáka na tému: 25 rokov obnovenia činnosti Trnavskej univerzity, v ktorej hovoril o jej zásadných historických míľnikoch. Oficiálny program spríjemnilo vystúpenie trnavského zboru Brandlan.