Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Slávnostné ocenenia študentov

Trnavská univerzita v Trnave otvorila vo svojej novodobej histórii 27. akademický rok. Na piatich fakultách bude študovať 4600 študentov v dennej a externej forme štúdia. Z nich viac ako tisíc nastupuje do prvého ročníka bakalárskeho štúdia.

Slávnostné otvorenie sa konalo v pondelok 24. septembra 2018. Program začal s Veni Sancte v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa. Počas homílie dekan Teologickej fakulty Miloš Lichner SJ motivoval predovšetkým študentov k službe iným. Po svätej omši rektor odovzdal zlaté medaily Trnavskej univerzity dvom pedagógom Jánovi Ďuricovi SJ a Andrejovi Filípkovi SJ, za ich celoživotný prínos pre rozvoj univerzity.

Slávnosť pokračovala uctením si pamiatky prvého rektora obnovenej univerzity prof. Antona Hajduka položením venca pri jeho buste.

Program vyvrcholil akademickou ceremóniou, počas ktorej boli ocenení desiati študenti za výnimočnú reprezentáciu univerzity v oblasti študijných, športových alebo kultúrnych aktivít. Rektor univerzity odovzdal ocenenia nasledovným študentom:

  • Vladimírovi Hurbanovi, za úspešnú reprezentáciu na národných a medzinárodných majstrovstvách v lukostreľbe;
  • Bc. Dominike Kuchynkovej, za reprezentáciu na kultúrnych podujatiach;
  • Bc. Marekovi Prudovičovi, za vynikajúce výsledky v štúdiu a aktívnu spoluprácu na fakultných aktivitách;
  • Bc. Jurajovi Valentovičovi, za úspešnú reprezentáciu univerzity v zahraničí a prácu v univerzitnom buddy tíme;
  • Mgr. Ľubici Nicolussi, za dlhodobo vynikajúce študijné výsledky;
  • Bc. Kataríne Sovíkovej, za študijné výsledky a opakovanú reprezentáciu na celoslovenskom kole ŠVOČ;
  • Bc. Eva Schneiderkovej, za spoluprácu pri riešení projektu „Rastieme spoločne“;
  • Bc. Tatiane Beňušovej, za spoluprácu pri riešení projektu „Rastieme spoločne“;
  • Bc. Simone Bagalovej, za opakovanú spoluprácu pri fakultných podujatiach a študentských aktivitách;
  • Ing., Bc. Kristíne Šmogrovičovej, za vynikajúce študijné výsledky a spoluorganizovanie fakultných činností.

Kultúrny program ukončila vokálno-inštrumentálna skupina Trnavskej univerzity v Trnave Felicitas.

Viac na: TASR.