Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov, vo štvrtok 4. apríla 2019 v aule Pazmaneum v Trnave, rektor Trnavskej univerzity Marek Šmid odovzdal Ceny Antona Hajduka za vynikajúce výsledky v tvorivej činnosti trom laureátom:

prof. PhDr. Ivanovi Gerátovi, PhD. - z Filozofickej fakulty, ktorý je odborníkom na dejiny umenia a na stredovekú obrazovú ikonografiu; je členom viacerých zahraničných grémií,
prof. PaedDr. Ondrejovi Kaščákovi, PhD. - z Pedagogickej fakulty, ktorý patrí k popredným reprezentantom modernej pedagogiky; aktívne rozvíja medzinárodné spolupráce,
doc. ThDr. Jozefovi Kyselicovi SJ, PhD. - z Teologickej fakulty, ktorý je odborníkom na cirkevné spoločenstvá; venuje sa presahu pastorálnej teológie do iných teologických disciplín.

Prof. Anton Hajduk bol prvým rektorom obnovenej Trnavskej univerzity v rokoch 1992-1996. Patrí k najvýznamnejším slovenským astronómom a popularizátorom vedeckých výsledkov pre širokú verejnosť. Trnavská univerzita oceňuje pedagógov za mimoriadne výsledky vo vedeckej a tvorivej pedagogickej práci cenou Antona Hajduka od roku 2010.

Správy TV LUX | Mestská televízia Trnava