Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Slávnostná akadémia ku Dňu učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 10. apríla 2018 v aule Pazmaneum uskutočnila Slávnostná akadémia. Rektor univerzity Marek Šmid odovzdal laureátom Ceny Martina Palkoviča za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti: doc. Ing. Márii Linkešovej, CSc. z Pedagogickej fakulty; prof. Mgr. Petrovi Halamovi, PhD. z Filozofickej  fakulty; doc. PhDr. Jane Boroňovej, PhD. z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce a doc. Mgr. Marekovi Káčerovi, PhD z Právnickej fakulty. Srdečne blahoželáme!