Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Skúšobný prístup od dodávateľa Accucoms

Zdroj: 
Univerzitná knižnica

 

Vážení používatelia,
dovoľujeme si vám oznámiť, že dodávateľ Accucoms pre slovenské akademické inštitúcie nastaví od októbra 2020 skúšobný prístup do nasledovných produktov. Používatelia majú možnosť prístupu do produktov prostredníctvom IP adries svojich inštitúcií. 

1. PNAS - Proceedings of the National Academy of Science
https://www.pnas.org/
PNAS je jedným z najcitovanejších a najkomplexnejších multidisciplinárnych vedeckých časopisov na svete, ktorý ročne publikuje viac ako 3 300 vedeckých prác. PNAS je oficiálny časopis Národnej akadémie vied (NAS) globálneho rozsahu s vysokým impaktom a pokrýva biologické, fyzikálne a spoločenské vedy.
Informačný leták PNAS
Skúšobný prístup v období: 1.10.-31.10.

2. ASM – American Society for Microbiology
Americká spoločnosť pre mikrobiológiu (ASM) s viac ako 30 000 členmi združuje vedcov, akademikov a zdravotníckych pracovníkov, je jednou z najväčších spoločností na svete zaoberajúcich sa prírodnými vedami. Poskytuje prístup k rôznorodému obsahu (časopisy, knihy, články, konferenčné príspevky, protokoly, videá, webináre, podcasty...) v oblasti prírodných vied so zameraním na mikrobiológiu, molekulárnu biológiu, klinickú biológiu, zdravotníctvo.
Informačný leták ASM
Časopisy sú na dvoch platformách nasledovné:

https://journals.asm.org/ 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy
Applied and Environmental Microbiology
Clinical Microbiology Reviews
Microbiology Resource Announcements
Infection and Immunity
Journal of Bacteriology
Journal of Clinical Microbiology
Journal of Virology
Microbiology and Molecular Biology Reviews
Microbiology Spectrum
Molecular and Cellular Biology
mBio
mSphere
mSystems

https://www.asmscience.org/

Journal of Microbiology & Biology Education
EcoSal Plus
Microbiology Spectrum

Skúšobný prístup v období: 1.10.-31.10.

3. MIT Press
https://direct.mit.edu/books
MIT Press je jedným z najväčších a najvýznamnejších univerzitných vydavateľstiev na svete a popredným vydavateľom kníh a časopisov v oblasti vedy, techniky, umenia, spoločenských vied a dizajnu.
Informačný leták MIT Press books
Skúšobný prístup v období: 15.10.-14.11.

4. RUP - Rockefeller University Press
https://rupress.org/
Rockefeller University Press (RUP) je univerzitné vydavateľstvo Rockefellerovej univerzity. Vydáva časopisy Journal of Cell Biology (JCB), Journal of Experimental Medicine (JEM) a Journal of General Physiology (JGP) a spoluvydáva časopis Life Science Alliance (LSA). Časopisy RUP publikujú priekopnícky výskum v oblasti prírodných vied a biomedicíny od popredných výskumníkov z celého sveta.
Skúšobný prístup v období: 1.11.-30.11.

5. UCHIC – The University of Chicago Press
https://press.uchicago.edu/index.html
Vydavateľstvo sa zameriava na publikovanie akademických kníh, časopisov, výsledkov výskumu, referenčných prác, vzdelávacích materiálov, prekladov historických aj súčasných cudzojazyčných textov v širokej škále akademických disciplín vrátane spoločenských, humanitných, vzdelávacích, biologických a lekárskych a fyzikálnych vied.
Skúšobný prístup v období: 15.11. – 14.12.

 
Pre akékoľvek ďalšie informácie prosím kontaktujte p. obchodného riaditeľa:
David Horký - Commercial Manager - Accucoms Europe ; david.horky@accucoms.com