Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rozvoj spolupráce s Coventry University

Rektor Trnavskej univerzity 13. marca 2019 prijal hostí z Britskej ambasády a zástupcov Coventry University. Cieľom stretnutia bolo prerokovanie možností spolupráce na spoločných vedecko-výskumných a inovačných aktivitách. Účastníci stretnutia sa po vzájomnom predstavení zástupcov Trnavskej univerzity a Coventry University venovali najmä témam spoločných výskumných projektov, študentských a učiteľských mobilít, možností PhD. štúdia a otázkam spolupráce po Brexite.