Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rozšírenie medzinárodnej spolupráce

Diplomatická delegácia pod vedením pani veľvyslankyne Adiyatwidi Adiwoso Asmady z Veľvyslanectva Indonézskej republiky v SR navštívila 1. februára 2018 Pedagogickú fakultu Trnavskej univerzity. Spolu s dekanom a ďalšími zástupcami fakulty prerokovali konkrétne projekty v rámci ďalšej spolupráce s Universitas Negeri Semarang v Centrálnej Jave, s ktorou spolupracuje už takmer tri roky. Delegácia prejavila záujem o  magisterské a doktorandské študijné programy fakulty pre indonézskych študentov v angličtine.