Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektori univerzít vítajú návrh Európskej komisie zvýšiť rozpočet pre výskum a pre vzdelávanie

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie sa v dňoch 16. – 18. mája 2018 zúčastnilo na podujatiach organizovaných Maďarskou rektorskou konferenciou v Budapešti. Fórum národných rektorských konferencií z V4 krajín sa venovalo predovšetkým problematike akademickej spolupráce a návrhom na zvýšenie úspešnosti vysokých škôl v európskom programe pre výskum a inovácie.

Rektor TU Marek Šmid zastupoval Slovenskú rektorskú konferenciu v záverečnom paneli zameranom na budúcnosť vysokoškolských systémov v strednej Európe. Apeloval na potrebu spolupráce a reformných krokov v priestore univerzitného vzdelávania. 

Na záver jubilejného sympózia bola prijatá spoločná pozícia  účastníkov, ktorou sa postavili za základné akademické hodnoty, ako sú akademická sloboda a integrita, inštitucionálna autonómia a účasť študentov a zamestnancov v riadiacich orgánoch vysokých škôl. Privítali návrh Európskej komisie zvýšiť rozpočet budúcich programov pre výskum a pre vzdelávanie v rámci MFF 2021 - 2027. 

(Zdroj: srk.sk)