E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rektor TU Marek Šmid bol zvolený za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie

Slovenská rektorská konferencia (SRK) na 84. riadnom zasadnutí dňa 21. mája 2018 zvolila nové prezídium. Tvoria ho prezident SRK a štyria viceprezidenti.  

Prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie bude v nasledujúcich dvoch rokoch profesor Marek Šmid, rektor Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý bol v predchádzajúcich dvoch funkčných obdobiach viceprezidentom SRK. Na pôde SRK sa doteraz angažoval najmä v oblasti vysokoškolskej legislatívy a zahraničnej spolupráce. Za svoje priority v nasledujúcom období označil zachovanie kontinuity v činnosti SRK, implementáciu legislatívnej práce v oblasti vysokého školstva pri zachovaní rovnakej šance pre všetky typy vysokých škôl rôzneho zamerania, prijatie mechanizmov stabilizácie čerpania fondov Európskej únie a taktiež užšiu zahraničnú spoluprácu.

Viceprezidentami SRK budú profesor Rudolf Kropil - rektor Technickej univerzity vo Zvolene, profesor Stanislav Stankoci – rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, profesor Pavol Sovák – rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a profesor Robert Redhammer - rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Novému prezídiu plynie funkčné obdobie od 5. júna 2018.

Zdroj: Slovenská rektorská konferencia, European University Association

Zľava: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.,
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. a prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
Foto: V. Tallová, ISRK.