Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Rekonštrukcia strechy Adalbertína

Zdroj: 
Kancelária rektora

Na stavbe strechy Adalbertína sa 28.augusta uskutočnil kontrolný deň. Prítomní odborníci skonštatovali, že práce napredujú podľa plánu a bez významných problémov. Stavbu si pri tejto príležitosti prišiel obhliadnuť aj rektor univerzity profesor René Bílik, ktorý všetkým poďakoval za doterajšiu prácu a plynulý priebeh rekonštrukcie. Adalbertínum je jednou z pôvodných budov historickej Trnavskej univerzity, univerzita ju plánuje postupne celú zrekonštruovať.