E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Refundácia dopravných kariet SAD

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Študenti Trnavskej univerzity v Trnave (TU) s novými preukazmi študenta zhotovenými na báze kariet Mifare Desfire EV1, ktorí si zakúpili dopravnú kartu SAD na uplatnenie zliav v doprave na území Trnavského samosprávneho kraja, majú možnosť požiadať o refundáciu poplatku za túto dopravnú kartu na základe vyplnenej Žiadosti o refundáciu dopravnej karty. Refundácia sa týka nasledovných dopravných kariet vydaných študentom TU na akademický rok 2011/2012:

  1. SAD Trnava - refundácia 3,50 €
  2. SAD Dunajská Streda - refundácia 2,40 €
  3. SAD Skalica - refundácia 4,00 €

Podmienkou je predloženie  uvedenej žiadosti správcovi Strediska čipových kariet spolu s potvrdením o zaplatení poplatku za preukaz študenta (ISIC - 16 eur) a predložením príslušnej dopravnej karty na vizuálnu kontrolu. Po akceptácii nároku na refundáciu správcom SČK bude žiadosť postúpená na Oddelenie pre plán a rozpočet, ktoré zabezpečí zaslanie požadovanej čiastky na bankový účet žiadateľa.