Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave organizuje

v stredu 26. októbra 2016 v konferenčnej miestnosti 3P1

Medzinárodné vedecké kolokvium,

na ktoré vás srdečne pozýva.

Program kolokvia