Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Psychologické večery s Filozofickou fakultou

Pozývame na sériu populárno-odborných prednášok realizovaných Katedrou psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity pre študentov, zamestnancov, TU a občanov mesta Trnava.

Diskusie sú zamerané na primárnu a sekundárnu prevenciu, ako aj na podporu psychického a fyzického zdravia. 

Cieľom prednášok je poukázať na možnosti zlepšenia kvality života a životnej spokojnosti v integrálnej (somato-psycho-spirituálnej) perspektíve. 

Ponúkame edukatívne poradenstvo v oblasti osobnostného rozvoja, sebaobrazu, zvládania náročných životných situácii, témy domáceho násilia, riešenia osobných problémov a psychických krehkostí, procesu rozhodovania pri dôležitých rozhodnutiach a životných výzvach.