Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Pružný pracovný čas počas prázdnin

Zdroj: 
Personálne oddelenie

V súlade s Kolektívnou zmluvou na roky 2015-2016 môžu zamestnanci TU využiť pružný pracovný čas  počas letných prázdnin od 1.7. do 31.8.2015.

Podrobné informácie o podmienkach využívania pružného pracovného času sú uvedené v usmernení oddelenia pre ľudské zdroje.