Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prorektor Marek Majdan v prestížnom vedeckom časopise

Dnes bolo publikované špeciálne číslo prestížneho vedeckého časopisu Lancet, v ktorom je uverejnená The Global Burden of Diseases Study za rok 2017. Je to najkomplexnejší prehľad stavu zdravia, ktorý sumarizuje dopady 359 ochorení a 84 rizikových faktorov ochorení v 195 krajinách a teritóriách sveta. Štúdia vychádza ako séria ôsmych vedeckých článkov, ktoré spracovávajú zdravie v globálnom meradle, ku ktorým sa pridružujú špecifickejšie analýzy zamerané na jednotlivé skupiny ochorení alebo špecifické krajiny alebo regióny sveta. Členom skupiny expertov, ktorí na štúdii spolupracujú je aj Doc. Marek Majdan z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce.

Medzi kľúčové zistenia štúdie za rok 2017 patria napríklad:
- v globálnom meradle ischemická choroba srdca, ochorenia novorodencov, cievne mozgové príhody, infekcie dolných dýchacích ciest, dopravné nehody, hnačkovité ochorenia a obštrukčná choroba pľúc, (každá zvlášť) minulý rok spôsobili viac ako 1 milión úmrtí po celom svete
- bol zaznamenaný rapídny nárast úmrtnosti zapríčinenej používaním antibiotík a rezistenciou na antibiotiká
- vysoký krvný tlak, fajčenie a vysoké hladiny cukru v krvi boli tromi najvýznamnejšími príčinami celkovej "straty zdravia" v roku 2017. Všetky články sú dostupné bezplatne online na
 stránke časopisu Lancet.