E-shop

Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prolongačné známky na akademický rok 2012/2013

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Vážení študenti,

v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004 sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu študenta objednáva a uhrádza v priebehu letného semestra. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých študentov, ktorí budú pokračovať v štúdiu v AR 2012/2013. Bez vopred uhradenej prolongačnej známky nie je možný zápis do vyššieho ročníka. Stredisko čipových kariet  odporúča študentom, aby si včas uhradili svoju prolongačnú známku a vyhli sa tak problémom pri zápise na nový akademický rok. Podrobné informácie o spôsobe úhrady prolongačnej známky nájdete na stránke Strediska čipových kariet v záložke Prolongácia preukazu študenta Známka ISIC stojí 9 €, známka EXTERNISTA 1 €.