Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prolongácia študentských preukazov na AR 2017/18

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Vážení študenti,

v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004 sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu študenta objednáva a uhrádza v priebehu letného semestra. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých študentov, ktorí budú pokračovať v štúdiu v AR 2017/2018. Bez vopred uhradenej prolongačnej známky nie je možný zápis do vyššieho ročníka. Stredisko čipových kariet  odporúča študentom, aby si včas uhradili svoju prolongačnú známku a vyhli sa tak problémom pri zápise na nový akademický rok. Podrobné informácie o spôsobe úhrady prolongačnej známky nájdete na stránke Strediska čipových kariet v záložke Prolongácia preukazu študenta.

Všetky údaje o prolongácii boli doručené každému študentovi do univerzitnej e-mailovej schránky. Známku treba uhradiť čo najskôr!

Pre denných študentov existuje známka ISIC alebo známka NOISIC. Jednu z nich si treba vybrať. Známka NOISIC sa dala uhradiť iba do 31.3.2017, stojí 2,50 € a po tomto termíne sa už nedá získať! Platí iba na zľavy v doprave. Známka ISIC stojí 10,50 a treba ju uhradiť do 24.8.2017! Platí na zľavy v doprave, aj na zľavy  poskytované združením CKM SYTS.

Známka pre externých študentov je známka EXTERNISTA, stojí 1,50 € a takisto ju treba uhradiť do 24.8.2017.

Vzhľadom na obdobie dovoleniek a prázdnin zaplaťte za prolongačnú známku čo najskôr!