Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prolongácia študentských preukazov na AR 2013/14

Zdroj: 
Centrum informačných systémov

Vážení študenti,

v súlade s Vyhláškou rektora TU č. 3/2004 sa prolongačná známka na aktualizáciu preukazu študenta objednáva a uhrádza v priebehu letného semestra. Táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých študentov, ktorí budú pokračovať v štúdiu v AR 2013/2014. Bez vopred uhradenej prolongačnej známky nie je možný zápis do vyššieho ročníka. Stredisko čipových kariet  odporúča študentom, aby si včas uhradili svoju prolongačnú známku a vyhli sa tak problémom pri zápise na nový akademický rok. Podrobné informácie o spôsobe úhrady prolongačnej známky nájdete na stránke Strediska čipových kariet v záložke Prolongácia preukazu študenta. Známka ISIC stojí 8,50 € a treba ju uhradiť do 30.6.2013, známka EXTERNISTA 0,50 € a takisto ju treba uhradiť do 30.6.2013.