Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prolongácia preukazov

Študenti, ktorí včas uhradili poplatok za prolongačnú známku, ju obdržia pri zápise na štúdium. Následne si môžu aktualizovať svoj preukaz študenta na univerzitnom termináli po 1.9.2011.