Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prijímacie konanie na Trnavskej univerzite v Trnave

Ako vyzerajú prijímačky na Trnavskej univerzite?

Informácie o prijímacom konaní na fakultách Trnavskej univerzity nájdete na stránkach jednotlivých fakúlt:

___________________________________

ePrihláška na Trnavskú univerzitu v Trnave

 V prijímacom konaní na nasledujúci akademický rok  je možné využiť elektronickú prihlášku (ePrihláška)
na všetky fakulty Trnavskej univerzity.

___________________________________

Stručný popis práce s podsystémom ePrihláška:

 

  • Registrácia do podsystému - treba uviesť základné identifikačné údaje a e-mailovú adresu na prijatie prístupových údajov
  • Výber fakulty a prihlásenie do podsystému
  • Nahratie požadovaných údajov na vyplnenie formulára stanoveného Ministerstvom školstva SR
  • Kontrola a uloženie údajov
  • Tlač formulára prihlášky a jeho zaslanie na adresu zvolenej fakulty
  • Prístup do podsystému ePrihlášky - sledovanie stavu prihlášky a možnosť jej editácie do okamihu akceptácie študijným oddelením

  

Informácie o akademickom systéme MAIS nájdete na stránkach univerzity alebo www.mais.sk


V prípade otázok alebo problémov, môžete e-mailom kontaktovať tím projektu MAIS mais@truni.sk

Výška školného na akademický rok 2020/2021 (Vyhláška rektora TU č. 10/2019)

Trnavskú univerzitu môžete sledovať aj na sociálnych sieťach. Ďakujeme!