Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prianie rektora Trnavskej univerzity ku Dňu matiek

Zdroj: 
Kancelária rektora

Je mi cťou vysloviť blahoželanie našim matkám k ich nastávajúcemu nedeľnému dňu. Byť nositeľkami života i matkou v duchovnom zmysle je privilégiom i zodpovednosťou, pred ktorou sa my muži skláňame a usilujeme sa to vyjadriť nielen slovami. Ďakujeme, že nám v tom pomáhate.

Deň matiek