Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prianie ku Dňu učiteľov

Vážení pedagogickí zamestnanci Trnavskej univerzity v Trnave,

k dnešnému Dňu učiteľov Vám chcem poďakovať za Vašu prácu, ktorá je veľkým odborným a ľudským dielom.
Otvárate ňou perspektívy budúcnosti mladých ľudí, ktorí sa spoliehajú na to, čo im odovzdávate.

S úctou

Marek Šmid
rektor Trnavskej univerzity v Trnave