Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prezentácia univerzity na Ukrajine

Od 4. marca do 7. marca 2019 naši pedagógovia a študenti prvého ročníka študijného programu Politológia FF, prezentovali fakulty a odbory Trnavskej univerzity na stredných školách v Užgorode a Mukačeve. V 13-tich školách viac ako 400 študentom predstavili slovenský školský systém a možnosti získania vzdelania na Trnavskej univerzite. Ukrajinskí študenti prejavili záujem najmä o odbory laboratórne a vyšetrovacie metódy, učiteľstvo v kombinácii výučby cudzieho jazyka a humanitné a spoločensko - behaviorálne odbory.

Text a foto:: Mgr. Mária Dědová, PhD.