Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prezentácia TU študentom v Užgorode a Mukačeve

Naši pedagógovia a ukrajinskí študenti Filozofickej fakulty TU prezentovali študentom na Ukrajine možnosti štúdia na Trnavskej univerzite v Trnave. V týždni od 14. 10. do 17. 10. 2019 navštívili 15 škôl v Užgorode a Mukačeve. Viac ako 500 študentom končiacich i predposledných ročníkov predstavili školský systém na Slovensku. Po prezentáciách, v ktorých boli zahrnuté všetky fakulty TU, odpovedali na konkrétne otázky študentov, ktorí prejavili záujem o toto vzdelávanie.

Text a foto: Mária Dědová