Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prezentácia na európskom veľtrhu vzdelávania

Tohoročný Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania GAUDEAMUS - Akadémia Bratislava 2019 sa konal v dňoch 24. - 26. septembra na výstavisku Incheba Expo v Bratislave. Medzi 350-timi univerzitami mala svoje významné zastúpenie aj Trnavská univerzita v Trnave. Študenti, v spolupráci s vedúcou Oddelenia pre vzdelávanie a starostlivosť o študentov - Ing. Gabrielou Sekerešovou, PhD., predstavili širokej verejnosti benefity a možnosti štúdia na Trnavskej univerzite. Ich prezentačné zručnosti mnohých záujemcov priviedli k hlbším úvahám, až k presvedčeniu, že odborným kvalitným štúdiom na Trnavskej univerzite získajú tie potrebné vedomosti pre svoje ďalšie životné smerovanie. Silným impulzom k tomuto vážnemu rozhodnutiu bola i prednáška prodekana Pedagogickej fakulty TU - PaedDr. Milana Pokorného, PhD na tému: Prečo zostať študovať na Slovensku?

Priateľský tím Trnavskej univerzity tak úspešne naplnil cieľ veľtrhu: poskytnúť študentom stredných škôl komplexné informácie, poradenstvo a podporu pri výbere správneho štúdia po skončení stredoškolského vzdelávania.

Gaudeamus