Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prednášky profesorov z Berkeley (USA)

Zdroj: 
Filozofická fakulta

Katedra filozofie FF TU a Centrum fenomenologických štúdií privítajú dňa 17.3.2017 na Trnavskej univerzite vzácnych hostí z Berkeley (USA), profesorku Olgu Lochakovu Schwartz a profesora Martina Schwartza. Pre študentov a odbornú verejnosť pripravili spoločný prednáškový seminár venovaný téme náboženskej skúsenosti a ľudského poznania vo svetle kognitívnych fenomenologických a historicko-lingvisticko-hermeneutických výskumov s názvom

Religious Experience and Cognition:

How Traditional Texts Erich Our Understanding of Human Consciousness

Program:

10:00 hod., miestnosť 3P1 - Olga Lochakova Schwartz: "Cognitive Phenomenology, Textuality, and Christian Introspectionism"

14:00 hod., miestnosť 3P1 - Martin Schwartz:  "Zoroaster’s Oral Poetry: Cognitive Aspects of a Religious Corpus"

Podrobnejšie informácie