Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prednášky prof. Dr. Oľgy Markič

Zdroj: 
Filozofická fakulta

Prof. Dr. Oľga Markič prednesie na Katedre filozofie Filozofickej fakulty TU v Trnave nasledovné prednášky:

  • 4.5. 2017, 10:00 - 11:10 hod. (4P2/411) Racionality and Emotion in decision making
  • 6.5.2017, 8:00 - 9:30 hod. (4S2) Introspection and Consciousness: How to integrate first person and third person approuches in cognitive science

Viac informácií nájdete na:

http://filozofia.truni.sk/index.php

https://www.facebook.com/filozofiatrnava/