Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Teologická fakulta
Právnická fakulta

Prednáška Ing. Figeľa

Zdroj: 
Právnická fakulta

 

Študenti Trnavskej univerzity v Trnave

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave Vás pozýva

na prednášku  

Jána  F I G E Ľ A, podpredsedu vlády SR

dňa 15. februára 2012  (streda)  o 10.30 hod.

Téma: „ PERSPEKTÍVA  MLADÝCH  ĽUDÍ  V EURÓPSKOM  PRIESTORE“

Miesto konania prednášky: Aula Trnavskej univerzity PAZMANEUM, Univerzitné nám.1, Trnava

Tešíme sa na účasť študentov nielen z PF TU, ale aj z iných fakúlt TU !